LINGUISTIC SERVICES

Linguistically

rigorous

Més de 10 anys d’experiència treballant per a mitjans de comunicació, fundacions, entitats culturals, editorials, l’Administració pública i empreses privades.

Subtitling

La subtitulació és la transcripció adaptada del contingut sonor d’un vídeo, una gravació, un espectacle, una conferència, un acte acadèmic o qualsevol esdeveniment o enregistrament.

És en directe, si els subtítols es creen i s’emeten o projecten de manera simultània als programes, espectacles, conferències… És en diferit si els subtítols es creen a posteriori a partir d’un enregistrament.

A Plurals som especialistes en subtitulació i us podem ajudar a arribar a més persones amb continguts de qualitat.

Subtitulem arts escèniques en directe al Teatre Tantarantana, per a tots els canals de la CCMA i hem subtitulat en directe i en diferit per a RTVE.

Subtitulació en directe

 • Televisió
 • Conferències, reunions i actes retransmesos via Zoom o YouTube
 • Actes en directe (obres de teatre i altres espectacles, xerrades, taules rodones…)
 • Presencial o a distància
 • Per a persones sordes o amb diversitat auditiva
 • Per a persones oients

Subtitulació en diferit

 • Per a persones sordes o amb diversitat auditiva
 • Per a persones oients (amb traducció o per seguir el contingut de les plataformes de streaming)

Accessibility

És molt important que totes les persones tinguin accés a la informació i puguin participar en tots els àmbits de la societat amb igualtat d’oportunitats. Treballem amb tu per crear un món més inclusiu mitjançant diferents serveis d’accessibilitat en directe i en diferit, d’acord amb les recomanacions de les normes ISO.

Oferim audiodescripció per a persones cegues, quan cal fer el procés invers: traslladar el contingut visual a contingut sonor. Així mateix, adaptem els textos per fer-los accessibles a persones amb diferents nivells de comprensió lectora.

Audiodescripció

Creem un guió que descriu les parts d’una narració audiovisual que només es poden captar a través de la vista per fer-les accessibles a les persones cegues o amb diversitat visual. També enregistrem la locució d’aquest guió.

Interpretació en llengua de signes

Traspassem un missatge de la llengua oral a la llengua de signes i viceversa en català i en castellà.

Transcripció d’enregistraments

Passem a text el contingut de qualsevol gravació.

Language correction and interpretation

Corregim l’ortografia, la gramàtica, la puntuació i l’estil de qualsevol tipus de document, però també t’aconsellem sobre la millor manera d’expressar el que vols dir per aconseguir els teus objectius i resolem qualsevol pregunta que tinguis relacionada amb la llengua.

Els textos de qualitat, ben redactats i adaptats a cada situació, t’ajudaran a transmetre confiança i professionalitat i faran arribar el missatge que vols comunicar de manera molt més eficient. Un text poc acurat pot allunyar els clients i perjudicar greument la teva imatge.

 • Correcció de textos originals i galerades
 • Correcció d’estil
 • Assessorament lingüístic
 • Assessorament i correcció de la fonètica en la locució

Translation

Traduïm tot tipus de documents. Els nostres textos se sotmeten a controls de qualitat molt rigorosos. Com a mínim, dues persones (un traductor i un revisor qualificats) intervenen en un text i en garanteixen la correcció i l’adequació lingüístiques.

 • Traducció general i divulgativa
 • Traducció editorial
 • Traducció audiovisual: subtitulació i doblatge
 • Traducció especialitzada: màrqueting i publicitat, textos d’empresa, tècnica, jurídica…
 • Traducció de pàgines web
 • Traducció d’aplicacions informàtiques
 • Traducció multimèdia
 • Localització de software
 • Traducció jurada
 • Transcreació: traducció creativa i publicitària

Redacció i adaptació de textos

T’ajudem a escriure les idees que vols transmetre amb l’estil i el vocabulari adequats a la situació comunicativa concreta. Redactem articles, entrades de blogs, anuncis publicitaris o qualsevol text que necessitis per a webs, publicacions empresarials, butlletins.

Interpretació simultània

Prestem serveis de traducció oral de la intervenció d’un orador o d’un grup de persones. Oferim un servei d’interpretació per a congressos, reunions, rodes de premsa, visites a fàbriques o instal·lacions.

Som una empresa dinàmica que s’adapta a les necessitats de cada client. Per això també creem serveis a mida.

Preguntes freqüents

T’oferim serveis de traducció, correcció, redacció i adaptació de documents, transcripció de vídeo o àudio, subtitulació en diferents formats i accessibilitat per a persones amb diversitat sensorial i cognitiva.

Però et podem ajudar en qualsevol projecte relacionat amb la llengua, la comunicació i l’accessibilitat. Posa’t en contacte amb nosaltres i explica’ns quines són les teves necessitats.

Breument: el grau de facilitat amb què es pot accedir a una informació.
És una condició important per garantir l’autonomia, la no discriminació i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

En el nostre cas, és la feina que fem cada dia, per exemple, fent subtítols per a persones amb diversitat auditiva de tota mena de continguts audiovisuals.

A més, us podem oferir serveis d’audiodescripció, interpretació en llengua de signes i lectura fàcil.

La subtitulació és la transcripció adaptada del contingut sonor d’un vídeo, una gravació, un espectacle, una conferència, un acte acadèmic o qualsevol esdeveniment o enregistrament.

És en directe, si els subtítols es creen i s’emeten o projecten de manera simultània als programes televisius que es retransmeten en directe, espectacles, conferències…
És en diferit si els subtítols es creen a posteriori a partir d’un enregistrament.

N’hi ha de molts tipus. Per fer-ne un resum, des del punt de vista de l’idioma, hi ha subtítols que tradueixen els diàlegs o un discurs a un altre idioma o bé subtítols en la mateixa llengua, que són per a persones amb diversitat auditiva, com a suport en actes en directe amb soroll ambiental, i per accedir, sense so, a continguts audiovisuals de xarxes socials i plataformes de streaming.
Segons el moment en què es fan i s’emeten: en directe o en diferit.

En el cas de la subtitulació en diferit, ens podeu enviar un vídeo o enregistrament i hi afegirem els subtítols en l’idioma o els idiomes que calgui. Podem entregar un arxiu de subtítols o bé un vídeo amb els subtítols incrustats.

Podem fer subtítols per a persones sordes i també subtítols específics per a plataformes de streaming.

Sí, i tant! Podem incloure subtítols a programes de televisió, tant en directe com en diferit. També podem subtitular actes, reunions o conferències en directe a través de Zoom o YouTube. I també tenim capacitat per anar a subtitular obres de teatre o espectacles i esdeveniments de tota mena in situ.

Aleshores hi ha dues opcions: podem emetre els subtítols en la llengua original o bé traduir-los directament.

La subtitulació és, sens dubte, una eina d’inclusió i transformació de la societat cap a un model menys discriminatori, a més de ser molt potent per donar valor i visibilitat a la vostra empresa o entitat, i un recurs que té cada vegada més demanda entre els usuaris i espectadors. Ofereix una experiència de visualització més completa i cada vegada hi ha més persones que prefereixen consultar els continguts subtitulats a les xarxes i les plataformes de streaming per motius ben diversos.

Una altra opció és que els subtítols estiguin traduïts a un altre idioma: això facilita l’accés a altres mercats i permet ampliar el públic objectiu. A més, els continguts subtitulats milloren notablement el posicionament SEO dels vídeos.

Si ets una entitat pública, ja deus saber que llei.

A Plurals som especialistes en subtitulació i us podem ajudar a arribar a més persones amb continguts de qualitat. 

La transcripció és una tècnica que consisteix a convertir el contingut d’un vídeo o àudio en un text escrit. El discurs es passa a text tenint en compte les regles ortogràfiques, sintàctiques i gramaticals de l’idioma d’origen.

La transcripció pot ser útil, per exemple, per deixar constància per escrit de temes importants. També per generar actes de reunions i trobades institucionals, i publicar el contingut d’una ponència, entrevista o discurs. També serveix per poder accedir a la informació més ràpidament, sense haver d’escoltar un àudio sencer per buscar-hi les dades que necessitem.

En la transcripció, el contingut que es passa a text es redacta en el mateix idioma que l’àudio o vídeo original. Per exemple, si una entrevista és en anglès, la transcripció també serà en anglès. En canvi, en la traducció el contingut es transfereix d’un idioma a un altre. Per exemple, de l’anglès al català.

A Plurals treballem amb els principals idiomes de la Unió Europea, però no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres si us cal alguna altra combinació d’idiomes. Farem el possible per ajudar-vos.

Comptem amb un equip de professionals de cada llengua amb titulació oficial i amb una àmplia experiència. Les traduccions sempre les duen a terme traductors nadius, és a dir, que tradueixen cap a la seva llengua materna.

Rebreu els documents en el mateix format que els originals, o en el format que hàgim acordat prèviament.

La traducció està tan present a la nostra vida que moltes vegades ni ens n’adonem. És als llibres, a les pel·lícules, a les cançons, a les pàgines web, als productes de consum… A tot arreu. La traducció pot ajudar a internacionalitzar la vostra empresa o a donar-li visibilitat global. Ara bé, ha de ser una bona traducció professional. Una text poc acurat, amb errades lingüístiques, de traducció o registre pot aconseguir el resultat contrari: allunyar els clients i perjudicar greument la teva imatge de marca.

Una traducció jurada és una traducció oficial que inclou la firma, el segell i la certificació d’un traductor que ha d’estar homologat oficialment pel Ministeri d’Afers Exteriors o la Generalitat de Catalunya.

Una traducció jurada té validesa legal i es pot presentar a tots els organismes públics o privats de qualsevol país. S’acostuma a fer traducció jurada de documents oficials, com ara contractes, titulacions acadèmiques, escriptures, actes notarials…

Un text ha de ser correcte des de tres punts de vista: pel que fa a la gramàtica (correcció lingüística), pel que fa al contingut i a la situació comunicativa (correcció estilística) i pel que fa a la forma (correcció ortotipogràfica). 

La correcció lingüística s’ocupa de revisar els errors d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic. En aquesta fase cal cenyir-se a les regles gramaticals i a la normativa de l’idioma. 

La correcció estilística adapta les paraules al que es vol expressar i les empra en el registre adequat. No es fa servir el mateix to ni les mateixes expressions en un discurs formal, per exemple, que en una invitació a una festa o en un producte pensat per a un públic jove o infantil. Es revisa l’estructura de les frases, la utilització de mots imprecisos o el ritme del llenguatge, però sense modificar la manera d’escriure de l’autor. 

La correcció ortotipogràfica té en compte l’ús de majúscules i minúscules, l’aplicació dels diversos tipus de lletra (cursiva, negreta, versaleta) i la disposició dels diferents tipus de text (com ara les notes i les referències bibliogràfiques). Totes aquestes convencions serveixen per estructurar el text i per millorar-ne la llegibilitat i la comprensió. 

Corregir no vol dir simplement passar el corrector de Word. Aquest pas és important, sens dubte, però, tal com hem explicat abans, hi ha molts tipus d’errors que només un o una correctora professional humà sap detectar i esmenar. La correcció lingüística és important per garantir la qualitat dels textos i millorar la imatge de les empreses o organitzacions que els publiquen. Si els vostres textos no són acurats, contenen errors o estan mal escrits, projectareu una imatge negativa.

Tractem tota la informació que ens feu arribar amb la més absoluta confidencialitat i complim les exigències de la Llei de protecció de dades personals (LOPD i LSSI). Així mateix, tots els nostres treballadors i col·laboradors han signat un acord de confidencialitat que els obliga a mantenir en secret totes les dades a les quals puguin tenir accés durant el desenvolupament de la seva feina.

Ens adaptem a les teves necessitats.
Com et podem ajudar?

Scroll to Top