POLÍTICA DE PRIVACITAT

Professionalment

properes

Avís legal i condicions d’ús

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, En directe-Plurals SL informa que és titular del lloc web www.plurals.cat i, d’acord amb l’exigència de l’article 10 d’aquesta llei, facilita les següents dades de l’empresa:

Titular: En directe-Plurals, SL

CIF: B66646795

Domicili social: carrer Balmes, 109, 5è 1a – 08008 Barcelona

Adreça electrònica de contacte: hola@plurals.eu

Política de privacitat

D’acord amb l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), En directe-Plurals SL compleix les obligacions d’informar sobre les galetes (cookies) que utilitza i les finalitats que tenen.

Les galetes permeten a un lloc web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i es poden fer servir per reconèixer l’usuari.

Les galetes són essencials per al funcionament d’internet, aporten molts avantatges en la prestació de serveis interactius i faciliten la navegació i la usabilitat del nostre lloc web.

Aquest lloc web fa servir les galetes següents:

 • GALETES D’ANÀLISI: permeten l’anàlisi vinculada a la navegació de l’usuari amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús del lloc web, així com elaborar estadístiques dels continguts més visitats, el nombre de visitants, etc.
 • GALETES DE PERSONALITZACIÓ: permeten fer una navegació personalitzada pel lloc web en funció de l’idioma de l’usuari.
 • GALETES DE XARXES SOCIALS EXTERNES: es fan servir perquè els visitants puguin interactuar amb el contingut de diferents plataformes socials (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) i que es generen  que únicament per als usuaris d’aquestes xarxes. Les condicions d’utilització d’aquestes galetes i la informació recopilada es regulen a través de la política de privacitat de la plataforma social corresponent.

Per navegar per aquest lloc web no cal instal·lar galetes. Pots configurar el teu navegador perquè les accepti, les rebutgi o perquè et notifiqui quan una galeta està a punt d’instal·lar-se al teu ordinador. En cada navegador es bloquegen  d’una manera diferent; pots consultar com es fa als enllaços següents:

En directe-Plurals SL t’informa que aquest lloc web pot fer servir Google Analytics, un servei d’anàlisi web de Google, Inc. Aquest servei ubica una sèrie de galetes al teu dispositiu amb la finalitat d’avaluar el tipus de navegació i presentar informes d’activitat.

Google Inc. recull la informació sobre la navegació dels usuaris a través de Google Analytics en el seu nom. En directe-Plurals SL no té accés en cap moment a aquesta informació.

Usuari i règim de responsabilitats

El fet que una persona accedeixi al lloc web d’En directe-Plurals SL, hi navegui o l’utilitzi d’alguna manera li confereix la condició d’usuari, i això implica que accepta totes les condicions d’ús del web d’En directe-Plurals SL establertes en aquest document, sense perjudici de l’aplicació de la normativa legal corresponent de compliment obligatori segons el cas.

Les pàgines web d’En directe-Plurals SL proporcionen una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte d’aquestes pàgines web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

 • La veracitat i la licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per En directe-Plurals SL per accedir a determinats continguts o serveis que ofereix el web.

També és responsable de l’ús que faci de les claus d’accés que hagi obtingut emplenant aquests formularis.

 • L’ús de la informació, els serveis i les dades ofertes per En directe-Plurals SL de manera contrària a allò que disposen aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que pugui suposar una lesió dels drets de tercers o un perjudici per al funcionament dels llocs web o per a l’empresa En directe-Plurals SL.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

En directe-Plurals SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir a través dels enllaços del seu lloc web i declara que en cap cas examina ni controla altres pàgines de la xarxa. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa i la legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a què es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

En directe-Plurals SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es pugui derivar de la navegació per les seves pàgines. En conseqüència, En directe-Plurals, SL no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys que pugui patir l’usuari arran de la navegació per internet.

Modificacions

En directe-Plurals SL es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes al seu web, sense avís previ, tant pel que fa als continguts com pel que fa a les seves condicions d’ús o les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions es podran dur a terme de qualsevol forma admesa en el dret i seran de compliment obligatori mentre estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades de manera vàlida per unes altres de posteriors.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per se o com a cessionària, a En directe-Plurals SL. Per tant, es tracta d’obres amb propietat intel·lectual protegida per l’ordenament jurídic espanyol, i els seran d’aplicació tant les normatives espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a aquesta matèria i subscrits a Espanya.

Tots els drets queden reservats. D’acord amb la Llei de la propietat intel·lectual, es prohibeixen expressament la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la utilització de la totalitat o de part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés d’En directe-Plurals SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

En directe-Plurals SL es reserva la facultat d’emprendre les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i els seus continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions. La relació entre l’usuari i En directe-Plurals SL es regirà per la normativa espanyola vigent i les autoritats competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar entre l’usuari i En directe-Plurals SL seran els jutjats o tribunals propis de la localitat de Barcelona.

Política de protecció de dades

Aquest text informa del tractament de dades que porta a terme En directe-Plurals SL en l’exercici de les seves activitats professionals com a proveïdora de serveis lingüístics, i dona compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD consultable des d’aquest enllaç).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Les responsables del tractament de les dades personals són Neus Aymerich i Mallorca i Aida Aragon i Altarriba, amb domicili professional al carrer Balmes, 109, 5è 1a, 08008 de Barcelona, adreça electrònica hola@plurals.eu i lloc web www.plurals.cat.

Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

Contacte
Atenem les consultes de les persones que se’ns adrecen per mitjà del correu electrònic o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat. No conservem les dades d’aquestes persones excepte que s’estableixi una relació de prestació de servei.

Serveis als clients
Registrem les dades identificatives dels clients i ells mateixos ens proporcionen dades addicionals (principalment dades econòmiques i financeres), les necessàries per a oferir els serveis que ens demanen. Dels mateixos clients, també podem obtenir dades de terceres persones, que conservem i tractem en la mesura que sigui necessària per oferir els nostres serveis. En qualsevol cas, destinem les dades únicament a aquesta finalitat. Les dades queden registrades en els documents de les nostres actuacions i en els documents i sistemes informàtics de gestió administrativa i comptabilitat del despatx. Aquests tractaments s’efectuen en compliment de relacions contractuals (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

Gestió de les dades dels nostres proveïdors
Tractem les dades de contacte i les dades fiscals dels proveïdors (persones físiques) de qui obtenim serveis o béns. Tractem només les dades necessàries per mantenir la relació comercial i destinem aquestes dades únicament a aquesta finalitat, en el context de les relacions contractuals i en compliment d’obligacions legals.

Informació de productes i serveis
Amb l’autorització del client les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar informació relacionada amb els nostres serveis. Tractem aquestes dades d’acord amb el consentiment de la persona que rep les comunicacions (art. 6.1.a RGPD).

Usuaris de la nostra web
El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament del nostre web registren de manera automàtica les dades que es generen ordinàriament en l’ús dels protocols d’Internet, entre altres l’adreça IP o el nom de domini de l’ordinador que utilitza la persona que visita el web. Aquesta informació no s’associa directament amb usuaris concrets i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística. El nostre web utilitza galetes que permeten obtenir informació tècnica per facilitar-ne l’accessibilitat i un ús més eficient.

A qui comuniqueM les dades?

Com a criteri general, únicament comuniquem dades dels nostres clients quan és necessari per complir els encàrrecs rebuts, seguint les indicacions del client. El nostre despatx rep els serveis de persones o empreses; per exemple, informàtiques o d’assessoria, que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions han de tractar dades personals que són responsabilitat del despatx. Aquest accés no constitueix pròpiament una cessió de dades sinó un encàrrec de tractament (art. 4.8 RGPD), de manera que només poden tractar les dades per oferir-nos els seus serveis, i no les podem destinar a altres finalitats. En el moment de la contractació, es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i fem un seguiment de la seva actuació. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Complim amb l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu, es conserven només el temps necessari i justificat per a la finalitat que en va motivar l’obtenció. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten a partir del consentiment de la persona interessada; per exemple, quan ens han autoritzat a enviar informació dels nostres serveis, les dades es conserven fins que aquesta persona en revoca el consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació amb les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

 • A accedir-hi. Tenen dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la qual es tracten, quines comunicacions es fan a altres persones, i el dret a obtenir-ne una còpia o a saber-ne el termini previst de conservació.
 • A demanar-ne la rectificació. Tenen dret a fer rectificar les dades inexactes.
 • A demanar-ne la supressió. Tenen dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
 • A demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies, existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • A la portabilitat. Tenen dret a obtenir les dades personals en un format d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
 • A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una comunicació a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a l’encapçalament. Si una persona considera que no ha obtingut una resposta satisfactòria en l’exercici dels drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina: www.agpd.es.

Desplaça cap amunt