SERVEIS LINGÜÍSTICS

Lingüísticament

rigoroses

Més de 10 anys d’experiència treballant per a mitjans de comunicació, fundacions, entitats culturals, editorials, l’Administració pública i empreses privades.

Subtitulació

La subtitulació és la transcripció adaptada i sincronitzada del contingut sonor d’un vídeo, un espectacle, una conferència, un acte acadèmic o qualsevol esdeveniment o enregistrament.

Incloure subtítols als vídeos n’optimitza el posicionament i subtitular esdeveniments en directe millora l’experiència del teu públic.

A Plurals som especialistes en subtitulació i et podem ajudar a arribar a més persones amb continguts de qualitat.

Subtitulem arts escèniques, programes de televisió i tota mena d’actes en directe amb sistemes adaptats a cada tipus d’esdeveniment, en funció del públic i de la plataforma. I ho fem amb una bona preparació prèvia, però adaptant-nos a les improvisacions del directe.

Exemple de subtitulació per al Departament de Salut.

Subtitulació en directe

 • Televisió (reportatge de la subtitulació de Plurals per a TV3)
 • Conferències, reunions i actes retransmesos via Zoom o YouTube
 • Actes en directe: obres de teatre i altres espectacles, xerrades, taules rodones…
 • Presencial o a distància
 • Per a persones sordes o amb diversitat auditiva
 • Per a persones oients

Subtitulació en diferit

 • Per a persones sordes o amb diversitat auditiva
 • Per a persones oients (amb traducció com a suport a la comprensió d’un altre idioma o bé per seguir el contingut de les plataformes d’estríming)

Accessibilitat

L’accessibilitat comunicativa garanteix l’accés a la informació i la cultura a totes les persones.

Treballem per a empreses pioneres en la implantació de mesures d’accessibilitat que creuen en el valor de la inclusió i la responsabilitat social.

Darrerament la normativa en accessibilitat ha avançat molt per garantir aquest dret a l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Col·laborem amb tu per crear un món més inclusiu mitjançant diferents serveis d’accessibilitat comunicativa tant en directe com en diferit i d’acord amb les indicacions de les normes ISO.

A més de subtitulació, oferim interpretació en llengua de signes, audiodescripció per a persones cegues i adaptació de textos per a persones amb diferents graus de comprensió lectora o diversitat cognitiva.

Exemple de mesures d’accessibilitat al Teatre Tantarantana, de Plurals, Narratio i Inclusivxs.

Audiodescripció

L’audiodescripció garanteix la igualtat d’accés a la informació i la cultura a les persones amb diversitat visual.

Transformem el contingut visual en sonor. Creem un guió que descriu les parts d’una narració audiovisual que només es poden captar a través de la vista amb l’objectiu de fer-les accessibles a les persones cegues o amb diversitat visual. També podem enregistrar la locució d’aquest guió.

Interpretació en llengua de signes

Traspassem un missatge de la llengua oral a la llengua de signes catalana o castellana i viceversa.

Transcripció de vídeos i enregistraments

Transformem en text el contingut de qualsevol gravació i l’adaptem a les teves necessitats bandejant els errors propis de la transcripció automàtica.

Per què et pot anar bé la transcripció professional?

Elaborem actes de reunions, corregim els textos per fer-ne informes, els adaptem amb finalitats arxivístiques, els convertim en subtítols perquè els puguis penjar a la plataforma que necessitis i també els traduïm a altres idiomes.

Correcció i assessorament lingüístic

Els textos de qualitat, ben redactats i adaptats a cada situació t’ajudaran a transmetre confiança i professionalitat i faran arribar el missatge que vols comunicar de manera molt més eficient.

Un text poc acurat pot allunyar els clients i perjudicar greument la teva imatge.

A Plurals corregim tot el que cal (gramàtica, puntuació o errades puntuals de contingut), però, a més a més, t’aconsellem sobre la millor manera d’expressar el teu missatge, adaptem els continguts als teus objectius i t’ajudem resolent dubtes puntuals.

 • Correcció de textos originals i galerades
 • Correcció d’estil
 • Assessorament lingüístic
 • Assessorament i correcció de la fonètica en la locució

Exemple de correcció d’estil per al Liceu.

Traducció

La traducció elimina barreres comunicatives, et fa la vida més fàcil i t’ajuda a aconseguir els teus objectius. Parla al teu públic en la seva llengua materna i tindràs la seva confiança.

Traduïm tot tipus de documents. Els nostres textos se sotmeten a controls de qualitat molt rigorosos. Com a mínim, dues persones (un traductor i un revisor qualificats) intervenen en un text i en garanteixen la correcció, la cohesió i l’adequació lingüístiques.

 • Traducció general i divulgativa
 • Traducció cultural
 • Traducció editorial
 • Traducció audiovisual: subtitulació i doblatge
 • Traducció especialitzada: màrqueting i publicitat, textos d’empresa, tècnica, jurídica…
 • Traducció de pàgines web
 • Localització de software
 • Traducció jurada
 • Transcreació: traducció creativa i publicitària

Exemple de traducció editorial per a Edebé.

Exemple de traducció audiovisual per a Inèdits.

Redacció i adaptació de textos

T’ajudem a escriure les idees que vols transmetre amb l’estil i el vocabulari adequats a la situació comunicativa concreta. Redactem articles, entrades de blogs, anuncis publicitaris o qualsevol text que necessitis per a webs, publicacions empresarials o butlletins.

Interpretació simultània

Prestem serveis de traducció oral de la intervenció d’un orador o d’un grup de persones. Oferim un servei d’interpretació per a congressos, reunions, rodes de premsa o visites a instal·lacions.

Som una empresa dinàmica que s’adapta a les necessitats de cada client. Per això també creem serveis a mida.

Preguntes freqüents

T’oferim serveis de traducció, correcció, redacció i adaptació de documents, transcripció de vídeo o àudio, subtitulació en diferents formats i accessibilitat per a persones amb diversitat sensorial i cognitiva.

Però et podem ajudar en qualsevol projecte relacionat amb la llengua, la comunicació i l’accessibilitat. Posa’t en contacte amb nosaltres i explica’ns quines són les teves necessitats.

La subtitulació és en directe si els subtítols es creen i s’emeten de manera simultània als espectacles, conferències o programes televisius que es retransmeten en directe.
És en diferit si els subtítols es creen a posteriori a partir d’un enregistrament.

N’hi ha de molts tipus. Des del punt de vista de l’idioma, hi ha subtítols que tradueixen els diàlegs o un discurs a un altre idioma o bé subtítols en la mateixa llengua, que són per a persones amb diversitat auditiva, com a suport en actes en directe amb soroll ambiental, i per accedir sense so a continguts audiovisuals de xarxes socials o plataformes d’estríming.
Segons el moment en què es fan i s’emeten, són en directe o en diferit.

En el cas de la subtitulació en diferit, ens pots enviar un vídeo o enregistrament i hi afegirem els subtítols sincronitzats i en l’idioma o els idiomes que calgui. Et podem lliurar un arxiu de subtítols o bé un vídeo amb els subtítols incrustats.

Podem fer subtítols per a persones sordes i també subtítols específics per a plataformes d’estríming per millorar l’experiència d’usuari i el teu posicionament a internet.

Quan es tenen dificultats temporals o permanents per accedir al so.

Quan el so és de mala qualitat.

Quan l’entorn és sorollós.

Quan es vol accedir a continguts audiovisuals en silenci.

Quan es vol tenir una experiència més completa i relaxada d’un acte al qual s’assisteix.

Quan no es coneix l’idioma de qui parla o es volen entendre tots els detalls: lletres de cançons, accents marcats, discursos ràpids…

Sí, i tant! Podem incloure subtítols en programes de televisió, tant en directe com en diferit. També podem subtitular actes, reunions o conferències en directe a través de Zoom o YouTube. I tenim capacitat per subtitular obres de teatre, espectacles i esdeveniments de tota mena in situ.

Aleshores hi ha dues opcions: podem emetre els subtítols en la llengua original o bé traduir-los directament.

La subtitulació és, sens dubte, una eina d’inclusió i transformació de la societat cap a un model menys discriminatori, a més de ser molt potent per donar valor i visibilitat a la teva empresa o entitat, i un recurs que té cada vegada més demanda entre els usuaris i espectadors. Ofereix una experiència de visualització més completa i cada dia hi ha més persones que prefereixen consultar els continguts de les xarxes i les plataformes d’estríming subtitulats per motius ben diversos.

Una altra opció és que els subtítols estiguin traduïts a un altre idioma: això facilita l’accés a altres mercats i permet ampliar el públic objectiu. A més, els continguts subtitulats milloren notablement el posicionament dels vídeos.

Si formes part d’una entitat pública, ja deus saber que la normativa actual estableix en quins casos cal oferir mesures d’accessibilitat com la subtitulació.

A Plurals som especialistes en comunicació accessible i et podem ajudar a arribar a més persones amb continguts de qualitat. 

La transcripció consisteix a convertir el contingut d’un vídeo o àudio en un text escrit. El discurs es passa a text tenint en compte les normes de l’idioma d’origen, però també les normes d’estil i els criteris necessaris per adaptar cada text al seu context i els seus objectius.

La transcripció pot ser útil per deixar constància per escrit de temes importants, per generar actes de reunions i trobades institucionals, per publicar el contingut d’una ponència, una entrevista o un discurs. I també serveix per poder accedir més ràpidament a la informació que busquem, sense haver d’escoltar un àudio sencer, buscant en la transcripció les dades que necessitem.

En la transcripció, el contingut que es passa a text es redacta en el mateix idioma que l’àudio o vídeo original. Per exemple, si una entrevista és en anglès, la transcripció també serà en anglès. En canvi, en la traducció el contingut es transfereix d’un idioma a un altre. Per exemple, de l’anglès al català.

A Plurals treballem amb els principals idiomes de la Unió Europea, però no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres si et cal alguna altra combinació lingüística. Farem tot el possible per ajudar-te.

Comptem amb un equip de professionals de cada llengua amb titulació oficial i amb una àmplia experiència. Les traduccions sempre les duen a terme traductors nadius, és a dir que tradueixen cap a la seva llengua materna.

Rebràs els documents en el mateix format que els originals o en el format que hàgim acordat prèviament.

Parla al teu públic en la seva llengua i tindràs la seva confiança.

La traducció està tan present a la nostra vida que moltes vegades ni ens n’adonem. És als llibres, a les pel·lícules, a les cançons, a les pàgines web, als productes de consum… A tot arreu. La traducció pot ajudar la teva empresa a internacionalitzar-se o li pot donar visibilitat global. Ara bé, ha de ser una traducció professional. Un text poc acurat, amb errades lingüístiques, de traducció o de registre pot provocar el resultat contrari: allunyar els clients i perjudicar greument la teva imatge de marca.

Una traducció jurada és una traducció oficial que inclou la firma, el segell i la certificació d’un traductor que ha d’estar homologat oficialment pel Ministeri d’Afers Exteriors o per la Generalitat de Catalunya.

Una traducció jurada té validesa legal i es pot presentar a tots els organismes públics o privats de qualsevol país. S’acostuma a fer traducció jurada de documents oficials, com ara contractes, titulacions acadèmiques, escriptures, actes notarials…

És obligatori atendre un consumidor o client en català, si així ho sol·licita, com també ho és que els productes venuts i distribuïts a Catalunya estiguin, com a mínim, etiquetats en català.

Un text ha de ser correcte des de tres punts de vista: pel que fa a la gramàtica (correcció lingüística), pel que fa al contingut i a la situació comunicativa (correcció estilística) i pel que fa a la forma (correcció ortotipogràfica). 

La correcció lingüística s’ocupa de revisar els errors d’ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic. En aquesta fase cal cenyir-se a les regles gramaticals i a la normativa de l’idioma. 

La correcció estilística adapta les paraules al que es vol expressar i les empra en el registre adequat. No es fan servir el mateix to ni les mateixes expressions en un discurs formal que en un producte pensat per a un públic jove o infantil. Es revisa l’estructura de les frases, la utilització de mots imprecisos o el ritme del llenguatge, però sense modificar la manera d’escriure de l’autor. 

La correcció ortotipogràfica té en compte l’ús de majúscules i minúscules, l’aplicació dels diversos tipus de lletra (cursiva, negreta, versaleta) i la disposició dels diferents tipus de text (com ara les notes i les referències bibliogràfiques). Totes aquestes convencions serveixen per estructurar el text i per millorar-ne la llegibilitat i la comprensió. 

Corregir no vol dir simplement passar el corrector de Word a un text. Aquest pas és important, sens dubte, però, tal com hem explicat abans, hi ha molts tipus d’errors que només un professional de la correcció humà sap detectar i esmenar. La correcció lingüística és important per garantir la qualitat dels textos i millorar la imatge de les empreses o organitzacions que els publiquen. Si els teus textos no són acurats, contenen errors o estan mal escrits, projectaràs una imatge negativa.

Tractem tota la informació que ens fas arribar amb la més absoluta confidencialitat i complim les exigències de la Llei de protecció de dades personals. Així mateix, tots els nostres treballadors i col·laboradors han signat un acord de confidencialitat que els obliga a mantenir en secret totes les dades a les quals puguin tenir accés durant el desenvolupament de la seva feina.

Breument: el grau de facilitat amb què es pot accedir a una informació.
És una condició important per garantir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

En el nostre cas, és la feina que fem cada dia subtitulant per a persones amb diversitat auditiva tota mena de continguts audiovisuals.

A més, et podem oferir serveis d’audiodescripció, interpretació en llengua de signes i lectura fàcil.

Sí, però aquestes mesures i la seva obligatorietat varien en funció del tipus d’entitat i dels serveis. Cal complir la normativa internacional, estatal i autonòmica.

En l’àmbit internacional, hi ha diversa normativa de la UE i de l’ONU que tracta de la integració de persones amb discapacitat i de l’accessibilitat:

– la Carta dels Drets Fonamentals de la UE (2000) parla en l’article 26 de la “integració de les persones amb discapacitat”;

– la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006), que és jurídicament vinculant a la UE, estableix el “compromís de promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat” (Article 1) i remarca la importància que té el dret a l’accés a la informació (Article 21);

– l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2021-2030 té com una prioritat l’accessibilitat;

– l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, que es compon de 17 objectius, menciona l’accessibilitat en diversos objectius, com els objectius 4 (Educació), 8 (Treball) i 10 (Reducció de desigualtats).

En l’àmbit estatal hi ha una àmplia legislació que tracta diferents aspectes de l’accessibilitat. Pel que fa a l’accessibilitat comunicativa, és vigent la legislació següent:

La Ley General de Comunicación Audiovisual 13/2022 regula l’accessibilitat en els mitjans de comunicació audiovisual tant públics com privats i estableix percentatges mínims de subtitulació, audiodescripció i interpretació en llengua de signes.

Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público

Real Decreto 193/2023, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

Ley 11/2023 de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios

Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones

I a Catalunya, a més, existeix una llei pròpia que acaba d’entrar en vigor: el Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

Vols complir la normativa i estar al capdavant de les entitats que implementen mesures per a la promoció dels drets socials i la igualtat? Et podem ajudar!

El Codi s’estructura en 11 capítols, 199 articles i 15 annexos, i detalla amb precisió els paràmetres tècnics exigibles en diferents contextos. Especialment, aborda l’accessibilitat al territori, incloent-hi la planificació urbanística, els espais naturals, i l’urbanisme; l’accessibilitat a l’edificació, diferenciant entre edificis de nova construcció i existents, i especificant les condicions per a usos públics, residencials i privats; l’accessibilitat als mitjans de transport, detallant les condicions per al transport per carretera, ferroviari, aeri i marítim; l’accessibilitat als productes, incloent-hi tant productes d’ús públic com de consum; i l’accessibilitat als serveis, establint mesures generals i específiques per a diferents tipus de serveis. El Codi d’Accessibilitat de Catalunya es va aprovar i publicar al DOGC el 30 de novembre del 2023 i va entrar en vigor el dia 1 de març del 2024.

Sí, han de ser accessibles, tal com estableix l’article 121 del Codi.

Tots els actes i esdeveniments públics, és a dir, actes que s’adrecen al públic general com poden ser conferències, jornades, pregons, fires i altres de naturalesa similar, han d’incloure mesures d’accessibilitat, tant a l’escenari com a l’espai destinat al públic, i han d’utilitzar els mitjans de suport i les tecnologies adequades en funció del context que permetin la participació de totes les persones.

Pel que fa a l’accessibilitat comunicativa, els actes públics organitzats pel sector públic i els actes i esdeveniments amb aforament superior a 100 places organitzats per entitats privades han de preveure formularis de preinscripció o mitjans suficients perquè les persones amb discapacitat que hi vulguin assistir puguin exposar les seves necessitats amb antelació.

A més a més, si aquests actes tenen un aforament superior a 500 persones, a part de les mesures necessàries per atendre les peticions formulades prèviament, han de disposar d’un sistema de subtitulació simultània, i també d’un sistema d’audiodescripció en cas que sigui necessari per la naturalesa o el contingut de l’acte.

Els actes públics amb un aforament superior a 1.000 persones i els organitzats pel sector públic amb un aforament superior a 500 persones, a més a més, han de disposar d’un servei d’interpretació en llengua de signes catalana.

Els actes i esdeveniments públics organitzats pel sector públic que s’emeten en directe a través d’internet o aplicacions per a dispositius mòbils han d’incloure serveis de subtitulació, audiodescripció i interpretació en llengua de signes catalana en els casos següents:

a) Quan aquests serveis s’hagin sol·licitat prèviament a través dels formularis de preinscripció.

b) Quan per la naturalesa de l’acte sigui previsible un seguiment en directe a través d’internet o les aplicacions per a dispositius mòbils de més de 500 persones.

c) Quan tinguin continguts d’especial rellevància per a la salut o les persones amb discapacitat i es puguin seguir en directe a través d’internet o les aplicacions per a dispositius mòbils sense que s’hagi hagut de fer cap preinscripció prèvia.

Sí, els vídeos gravats inclosos en pàgines web o aplicacions mòbils del sector públic i d’entitats subvencionades amb fons públics han d’incloure subtitulació i audiodescripció quan es requereixi per a la comprensió correcta del missatge.

Això no inclou les retransmissions en directe. L’accessibilitat dels actes en directe té unes altres condicions, que defineix l’article 121 del Codi i que hem resumit a les preguntes anteriors.

En aquest enllaç hi trobaràs el Codi d’Accessibilitat de Catalunya en format pdf (464 pàgines).

Aquí n’hi ha un resum executiu de 17 pàgines, molt útil per fer-se’n una idea general.

Ens adaptem a les teves necessitats.
Com et podem ajudar?

Aquesta publicació també està disponible a English and Español.

Desplaça cap amunt